Saturday , 20 August 2022

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “KGER – MENTOR: LỰA CHỌN NGƯỜI ĐỒNG HÀNH”

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình KGER – MENTOR đã được phát động tháng 03/2021, nhằm thúc đẩy các hoạt động kèm cặp huấn luyện của các cấp cán bộ quản lý, hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa học tập chủ động, Phòng Đào Tạo thông báo chính thức triển khai dự án “KGer – Mentor: Lựa chọn người đồng hành”. Theo đó:
1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Mỗi CBQL Level 5,6 sẽ xây dựng 01 bản Profile Mentor giới thiệu về: kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm đào tạo, các nội dung có thể huấn luyện đào tạo để thu hút các Mentee.
Các KGers sau khi đọc Profile sẽ được đăng ký chọn Mentor đồng hành cùng mình nhằm phát triển 01 năng lực nào đó để đạt được 01 mục tiêu cụ thể trong thời gian từ 1 đến 3 tháng.
Mỗi Mentor (người hướng dẫn) đồng thời sẽ lựa chọn tối thiểu 1 nhân sự mình trực tiếp quản lý làm Mentee (người được Mentor chọn để hướng dẫn) để hoàn thiện năng lực cho nhân viên.
2. QUY ĐỊNH:
Nội dung và mục tiêu, thời gian kèm cặp sau khi thống nhất của Mentor – Mentee phải cụ thể, rõ ràng
Nội dung kèm cặp hướng tới mục tiêu phát triển năng lực thực hiện công việc của nhân sự
– Mỗi KGer không đăng ký quá 03 Mentor trong cùng 01 thời điểm
 Mỗi Mentor tự chọn ít nhất 03 nhân viên làm Mentee của mình để phát triển khả năng
– Trường hợp quá 03 KGer lựa chọn 01 Mentor trong cùng thời điểm, ưu tiên lựa chọn Mentee theo thời gian đăng ký và mục tiêu huấn luyện.
Phòng Đào Tạo sẽ đồng hành cùng các nội dung kèm cặp, hỗ trợ về: phát triển năng lực Mentor, phối hợp xây dựng nội dung đào tạo, kiểm soát chất lượng kèm cặp và đánh giá kết quả đạt được
3. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: từ tháng 9/2021.
Kính đề nghị các CBQL gửi thông tin profile về Phòng Đào tạo (hết ngày 03/09/2021) để sau đó các KGers sẽ chủ động đăng ký chọn Mentor thông qua quét QR code trên CV.

About Hai Tran Thanh

Check Also

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2022

Trong tháng 08 này, K&G Việt Nam tiếp tục chiêu mộ nhân tài cho nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published.