Saturday , 20 October 2018

Bảng xếp hạng chiến binh tháng 12

Vinh danh các chiến binh xuất sắc nhất của 3 kênh MT, GT và FST.

Kênh GT (SS - TL)
Kênh GT (SS – TL)
Kênh GT (DSP)
Kênh GT (DSP)
Kênh FST
Kênh FST
Kênh MT
Kênh MT

About KG Coder

Check Also

Danh sách các chiến binh xuất sắc S100 Quý II – 2018

Phá vỡ giới hạn của bản thân, khắc phục những khó khăn của thời tiết, …