KGersáng tác

Hãy cùng bắt tay vào công việc sáng tác với những nội dung xoay quanh văn hóa, con người K&G Việt Nam, đó có thể là những tin tức độc quyền về bộ phận/phòng ban của mình, những hoạt động văn hóa, các sự kiện nội bộ, những nhân vật, tấm gương tiêu biểu hay tâm tình về đời sống tinh thần, công việc, chuyện nghề… các KGer nhé!

KGersáng tác

Hãy cùng bắt tay vào công việc sáng tác với những nội dung xoay quanh văn hóa, con người K&G Việt Nam, đó có thể là những tin tức độc quyền về bộ phận/phòng ban của mình, những hoạt động văn hóa, các sự kiện nội bộ, những nhân vật, tấm gương tiêu biểu hay tâm tình về đời sống tinh thần, công việc, chuyện nghề… các KGer nhé!

Topic: Trải nghiệm khách hàng

“Aristino xin chào anh chị” và hành trình nâng cao trải nghiệm của “đầu dây bên kia”

Dịch vụ từ trái tim đã là cam kết tất yếu ngay từ những ngày đầu tiên, khi K&G Việt Nam mới được thành...

Tác giả sách “Trải nghiệm Khách hàng xuất sắc” nói gì về Aristino

Người Việt Nam đầu tiên đạt chứng nhận Chuyên nghiệp về Trải nghiệm Khách hàng nói gì về lần tái định vị thương hiệu...