KGersáng tác

Hãy cùng bắt tay vào công việc sáng tác với những nội dung xoay quanh văn hóa, con người K&G Việt Nam, đó có thể là những tin tức độc quyền về bộ phận/phòng ban của mình, những hoạt động văn hóa, các sự kiện nội bộ, những nhân vật, tấm gương tiêu biểu hay tâm tình về đời sống tinh thần, công việc, chuyện nghề… các KGer nhé!

KGersáng tác

Hãy cùng bắt tay vào công việc sáng tác với những nội dung xoay quanh văn hóa, con người K&G Việt Nam, đó có thể là những tin tức độc quyền về bộ phận/phòng ban của mình, những hoạt động văn hóa, các sự kiện nội bộ, những nhân vật, tấm gương tiêu biểu hay tâm tình về đời sống tinh thần, công việc, chuyện nghề… các KGer nhé!

Topic: Kênh FST

Tâm tình KGer #1: Sale nữ, cám dỗ, thách thức và quả ngọt

Ở “Tâm tình KGer” số đầu tiên này, các thành viên trong Ngôi Nhà Chung sẽ được lắng nghe những câu chuyện nghề thú...

Ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ về vai trò của KOC với khách hàng của K&G Việt Nam

Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom về tầm quan trọng của những KOC, những...

Ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ về quy Luật 80/20 với các khách hàng K&G Việt Nam

Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom về tầm quan trọng của quy luật 80/20...

Ông Hoàng Nam Tiến (FPT) chia sẻ về mô hình CDP với các khách hàng của K&G Việt Nam

Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom về sự ảnh hưởng của mô hình CDP...

Ông Hoàng Nam Tiến (FPT) chia sẻ về mô hình O2O với các khách hàng của K&G Việt Nam

Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom về sự ảnh hưởng của mô hình O2O...

Ông Hoàng Nam Tiến (FPT) chia sẻ về khái niệm “Live on Customer” với các khách hàng của K&G Việt Nam

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom về khái niệm Live On Customer -...