Saturday , 3 June 2023

Tag Archives: thơ

Nắng và Gió

Anh vẫn cứ tự nhận mình là gió Vì gió bay, chẳng dừng lại bao giờ Bay qua hoa, qua lá chỉ bâng quơ Không dừng lại để bắt mình phải nhớ.   Gió cứ bay qua muôn trùng sóng lớn Gió cứ bay qua núi lại qua sông Gió bay qua rừng, qua thác nước gập ghềnh Qua chiều …

Read More »