Tuesday , 21 March 2023

Tag Archives: đồng nghiệp

Cạnh tranh với đồng nghiệp để phát triển hơn

Quy luật tất yếu của cuộc sống có cạnh tranh thì mới có phát triển. Trong công việc sự cạnh tranh lại càng quan trọng. Không chỉ là cạnh tranh giữa các công ty đối thủ mà sự cạnh tranh còn có ở trong chính công ty, trong chính phòng ban giữa những người đồng nghiệp. Bạn sẽ cảm thấy …

Read More »

10 nguyên tắc vàng ứng xử trong công ty

Một ngày bạn làm việc 8 tiếng, bạn thường xuyên tiếp xúc với nhà lãnh đạo, đồng nghiệp và các khách hàng… Giao tiếp, ứng xử với họ như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất và thể hiện nét văn hóa trong ứng xử đang là boăn khoăn của không ít người. Ngôi nhà chung xin chia …

Read More »