Thursday , 20 June 2019

K&G 360 độ số thứ 01- Phục vụ khách hàng kênh Showroom thế nào cho đúng?

K&G 360 độ – Serie video clip “cây nhà lá vườn” do team Phát triển văn hoá doanh nghiệp xây dựng, với mục đích phát triển văn hoá, định hướng hành vi cho các chiến binh K&G Việt Nam.

Các clip trong chuỗi “K&G 360 độ” được xây dựng được xây dựng dưới hình thức clip ngắn, vui nhộn, có lồng ghép các yếu tố “sai” và “đúng”, giúp các chiến binh K&G có thể qua đó định hình hành vi, giúp hoàn thiện bản thân cũng như phục vụ khách hàng được tốt nhất.

K&G 360 độ số thứ 1 lấy chủ đề “Phục vụ khách hàng kênh showroom thế nào cho đúng” hướng tới các chiến binh bán hàng kênh showroom với loạt các tình huống hài hước, vui nhộn nhưng lồng ghép các yếu tố “đúng” và “sai” trong việc phục vụ khách hàng. Hy vọng, qua K&G 360 độ số thứ nhất, các chiến binh kênh showroom có thể cùng xem, cùng cười và cùng phục vụ khách hàng tốt nhất bằng dịch vụ từ trái tim.

About Hai Tran Thanh

Check Also

Phát động cuộc thi Review sách K&G lần thứ I

“Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.