[CHUYỂN ĐỔI SỐ] LỄ KICK OFF BAN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Căn cứ vào Quyết định của TGĐ Tăng Văn Khanh về việc thành lập Ban dự án chuyển đổi số, ký ngày 20/12/2021. Hôm nay, ngày 28/12/2021, tại Phòng họp VP trụ sở chính đã diễn ra buổi lễ Kick off ra mắt Ban dự án chuyển đổi số.
Khai mạc chương trình TGĐ Tăng Văn Khanh đã khái quát về tình hình cũng như bức tranh hiện trạng về chuyển đổi số tại K&G Việt Nam. Chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, tuy nhiên chưa quyết liệt để thực hiện. Vì vậy tại thời điểm này, chúng ta cần có hành động và kế hoạch để chuyển đổi số thành công trong năm 2022, hướng tới một tương lai tự động hóa và thông minh hóa toàn bộ doanh nghiệp.

Theo TGĐ Tăng Văn Khanh, muốn chuyển đổi số thành công chúng ta phải có 4 nhóm tư duy:
+ Thấy được sự cần thiết, quan trọng của dữ liệu hệ thống
+ Phải hiểu biết và sử dụng công nghệ
+ Tư duy về sự kết nối, chia sẻ
+ Luôn mong muốn cải tiến và tối ưu

Ban dự án chuyển đổi số với Giám đốc dự án là TGĐ Tăng Văn Khanh, Quản trị dự án: anh Phạm Việt Thắng – GĐ Khối CNTT, Thư ký dự án, cùng thành viên dự án là đội ngũ Head key. Với mục tiêu “chúng ta sẽ trở thành Công ty thời trang Việt Nam đầu tiên chuyển đổi số hoàn toàn”, K&G Việt Nam sẽ ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số vào mọi hoạt động của Doanh nghiệp, nhằm đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy doanh thu và thương hiệu.

About Hai Tran Thanh

Check Also

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2022

Là 1 trong những doanh nghiệp hàng đầu luôn chú trọng đầu tư vào công …

Leave a Reply

Your email address will not be published.