Saturday , 16 January 2021

Cafe sáng

Kỹ năng của nhà lãnh đạo giỏi

Kỹ năng của nhà lãnh đạo giỏi – Hiền lành khó cầm được binh. Nghĩa khó giữ người tài. Lãnh đạo không nghiêm nhân sự khó vững mạnh. Đôi khi cần áp dụng khắc nghiệt vào việc dùng người… Muốn thành lãnh đạo giỏi bạn cần kỹ năng gì? Muốn là một nhân viên tốt bạn cần thái độ như …

Read More »

10 nguyên tắc vàng ứng xử trong công ty

Một ngày bạn làm việc 8 tiếng, bạn thường xuyên tiếp xúc với nhà lãnh đạo, đồng nghiệp và các khách hàng… Giao tiếp, ứng xử với họ như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất và thể hiện nét văn hóa trong ứng xử đang là boăn khoăn của không ít người. Ngôi nhà chung xin chia …

Read More »