Saturday , 20 October 2018

Bảng xếp hạng chiến binh tháng 11

Vinh danh các chiến binh xuất sắc nhất của 3 kênh MT, GT và FST.

Bảng xếp hạng chiến binh kênh FST
Bảng xếp hạng chiến binh kênh FST
Bảng xếp hạng chiến binh kênh GT
Bảng xếp hạng chiến binh kênh GT
Bảng xếp hạng chiến binh kênh GT
Bảng xếp hạng chiến binh kênh GT
Bảng xếp hạng chiến binh kênh MT
Bảng xếp hạng chiến binh kênh MT

About KG Coder

Check Also

Danh sách các chiến binh xuất sắc S100 Quý II – 2018

Phá vỡ giới hạn của bản thân, khắc phục những khó khăn của thời tiết, …